Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie

Pomóż
wesprzyj szkołę

Gotowi do nauki
2017/2018

Pasowanie pierwszaków
uczniowie na start!

Witamy w szkole
Nasze pierwszaki

Jesteśmy Polakami
pamiętamy...

Nasi bohaterowie
Brawo Julka!

Duplikaty świadectw

Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkół zlikwidowanych lub przekształconych I. Podstawa prawna: - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), - § 11 ust. 1 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005r. Nr 58, poz. 504 ze zm.), - § 19 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.). II. Osoba ubiegająca się o wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu powinna złożyć w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. następujące dokumenty: - Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa / dyplomu (zobacz: wzór wniosku); - Dowód wniesienia opłaty, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. nr konta: 49 1010 1704 0023 0722 3100 0000 w wysokości 26 zł - od jednego dokumentu. III. Miejsce składania dokumentów Wniosek można: - przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp. - złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. (pokój 537) lub sekretariacie Delegatury KO w Zielonej Górze. IV. Odbiór wystawionych duplikatów Wystawiony duplikat można odebrać w godzinach od 730 do 1530 w pokoju 546 Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10. Duplikat może również być przesłany na wskazany we wniosku adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

www.ko-gorzów.edu.pl

Pliki do pobrania

Informacja o plikach Cookies.
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

. Akceptuję