Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie

Pomóż
wesprzyj szkołę

Gotowi do nauki
2017/2018

Pasowanie pierwszaków
uczniowie na start!

Witamy w szkole
Nasze pierwszaki

Jesteśmy Polakami
pamiętamy...

Nasi bohaterowie
Brawo Julka!

Informacje dla rodzica

DOŻYWIANIE UCZNIÓW Nasza szkoła w ramach opieki organizuje dożywianie, z którego mogą korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły. Warunkiem skorzystania z posiłków jest wniesienie opłaty. Koszt jednego obiadu dla ucznia w roku szkolnym 2017 /2018 wynosi 2.90 zł., opłatę wnosimy u intendenta szkolnego do 10 dnia każdego miesiąca lub po uzgodnieniu z intendentem szkoły wpłacamy na wskazane konto szkoły. Wysokość opłaty wniesionej za obiad uzależniona jest od ilości dni pracy szkolnej w danym miesiącu. Informacja o wysokości opłaty za obiad w każdym miesiącu wywieszana jest na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej. Dla uczniów z rodzin mających kłopoty finansowe może być przyznana pomoc w formie refundacji posiłków. Przysługuje ona dzieciom z rodzin, których dochód nie przekracza na jednego członka rodziny kwoty 684 zł (Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ' Pomoc państwa w zakresie dożywiania' na lata 2014 - 2020. Dz.U. z 2005r.Nr 267, poz.2259, z późn.zm.) Wnioski o przyznanie pomocy na dożywianie rodzice składają do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie ul. E. Plater 14. (tel. 957552082) Jak zapisać dziecko na dożywianie ( obiad) w szkole? 1. Pobrać wniosek u intendenta lub ze strony internetowej. 2. Wypełnić wniosek i złożyć go u intendenta. 3. Dokonać opłaty.

Duplikaty świadectw

Pliki do pobrania

Informacja o plikach Cookies.
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

. Akceptuję